Uslovi korišćenjaOpšte informacije


Veb stranicu ruzadent.com objavljuje Ruža Dent, registrovana u Registru trgovine pod brojem 281859/06


PIB: 104670920
MBR: 60401870
Registrovana adresa je:
Bulevar Oslobođenja 173/3
16000 Leskovac
Tel .: 063 80 93 955, 060 3 840 740
E-mail: ruzadent@gmail.comSadržaj

Podaci dostupni na ruzadent.com daju se samo u informativne svrhe. Ruža Dent stomatološka ordinacija ne garantuje da su informacije objavljene na veb lokaciji tačne, potpune i ažurne. Korisnici će napraviti sopstvenu analizu pruženih informacija. Stoga se stomatološka ordinacija Ruža Dent ne smatra odgovornom za bilo kakvu grešku, izostavljanje ili nedostupnost bilo koje informacije ili usluge.

Korisnici prihvataju da će pružene informacije biti korišćene pod njihovom isključivom kontrolom i odgovornošću.

Stomatološka ordinacija Ruža Dent neće biti odgovorna za bilo kakve direktne ili indirektne štete nastale zbog pristupa ili upotrebe veb lokacije ruzadent.com , uključujući, ali ne ograničavajući se na, nepristupačnost i / ili gubitak podataka.Informaciona tehnologija i slobode pojedinca

Lični podaci

Lični podaci prikupljeni na veb lokaciji ruzadent.com namenjeni su isključivo internoj upotrebi stomatološke ordinacije Ruža Dent. Prikupljeni podaci neće se prenositi, prodavati ili iznajmljivati trećim licima.

Korisnici imaju pravo pristupa, izmene, izmene ili brisanje svojih ličnih podataka, tako što nas kontaktiraju.

Korisnici neće prikupljati, zloupotrebljavati ili na bilo koji način narušavati privatnost ili ugled osoba koje se tiču ličnih podataka kojima korisnici mogu imati pristup.


Zaštita podataka

Mi koristimo razne mere bezbednosti da bismo održali sigurnost vaših ličnih podataka. Vaši lični podaci nalaze se unutar zaštićenih mreža i njima je dostupan samo ograničen broj osoba koji imaju posebna prava pristupa takvim sistemima i dužni su da te podatke čuvaju poverljivim.


Intelektualna svojina

Sadržaj veb lokacije ruzadent.com, uključujući žigove i logotipe, opštu strukturu, softver, tekstove, slike, video snimke, zvukove, animacije i uopšte informacije objavljene na veb lokaciji je vlasništvo stomatološke ordinacije Ruža Dent ili su predmet nje na autorizaciju upotrebe. Navedeni elementi podležu zakonodavstvu koje štiti prava intelektualne svojine.

Svako predstavljanje, modifikacija, reprodukcija, lažno predstavljanje, celokupno ili delimično, celog ili dela ove veb stranice ili njenog sadržaja, bez obzira na to koji se postupak ili medij koristio, strogo je zabranjeno.

Baze podataka veb stranice vvv.ruzadent.com zaštićene su odredbama koje se odnose na pravnu zaštitu baza podataka. U tom pogledu upotreba, reprodukcija ili ekstrakcija elemenata iz baza podataka su zabranjeni. Korisnici mogu biti odgovorni za bilo kakvu neovlašćenu upotrebu, reprodukciju ili vađenje.


Spoljašnje veze

Da bismo vam predložili poboljšani sadržaj, verovatno ćemo objaviti veze do spoljnih veb lokacija. Ruža Dent stomatološka ordinacija nije izdavač ovih veb lokacija i ne kontrolira njihov sadržaj. Ruža Dent stomatološka ordinacija ne snosi odgovornost za sadržaj ovih veb lokacija niti za prikupljanje i prenos ličnih podataka, ugradnju kolačića ili bilo koji drugi postupak koji obavljaju ove veb stranice.


Važeći zakon

Zakon koji se primenjuje na veb lokaciji ruzadent.com je srpski zakon.


Uslovi Korišćenja