Vađenje zuba

izvodi se veoma lako uz lokalnu anesteziju, bez ugrožavanja okolnog zdravog tkiva i anatomskih prostora.

Hiruško vađenje zuba

izvodi se uz lokalnu anesterziju, kako bi se bezbedno, ne invanzivno uklonili korenovi zuba koji ne mogu biti uklonjeni standardnim pristupom.

Hiruško vađenje impaktiranog zuba

Vrši se u ciju uklanjanja štetnog efekta koji impaktirani zub ima na ostale zube. Preporučuje se i često primenjuje u praksi kod mlađih pacijenata koji imaju problema sa ortodonskim anomalijama, ali i kao način pripreme za ortodonski tretman.

Preprotetska hirurgija

Skup hiruških intervencija na mekom i koštanom tkivu kako bi se stvorili najbolji uslovi za kontruisanje konačnog protetskog rada.

Parodontalna oboljenja

• Odstranjenje čvrstih i mekih naslaga sa zuba

• Lečenje parodontalnih džepova

• Hirurško lečenje parodontopatije

Uslovi Korišćenja